کلیدواژه‌ها = چرخه تبدیل وجه نقد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین چرخه تبدیل نقد و چرخه عملیاتی با عملکرد مالی شرکت‌ها

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-98

صابر جلیلی؛ مسعود حمیدی شاکری