کلیدواژه‌ها = آنتی چسبندگی هزینه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تعدیل کننده انتظارات آتی و تغییرات فروش گذشته بر عدم تقارن رفتار هزینه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-124

جواد نیک کار؛ اکرم جلیلی