کلیدواژه‌ها = پیش‌بینی ورشکستگی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه رویکرد حسابداری با مدل‌های خطر در بُعد قدرت توضیح‌دهندگی برای پیش‌بینی ورشکستگی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 125-144

نازنین صالحی؛ مجید عظیمی یانچشمه


2. بررسی کاربرد مدلهای پیش‌بینی ورشکستگی فالمر و اسپرینگیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 81-100

عبدالمهدی انصاری؛ مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ اکبر رحیمی پور