کلیدواژه‌ها = گزارشگری مالی
تعداد مقالات: 3
1. مدیریت سود واقعی و خوانایی گزارشگری مالی

دوره 7، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 45-72

آمنه احمدی؛ محمدحسین قائمی


3. بررسی تاثیر شدت تجدید ارائه سود گزارش شده بر ارزش شرکت

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 73-92

مهدی ناظمی اردکانی؛ زهره عارف منش؛ زهرا جعفری باوریانی