کلیدواژه‌ها = مدل پنج عاملی فاما و فرنچ
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با تاکید بر فرضیه چرخه زندگی شرکت

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 93-118

موسی بزرگ اصل؛ میرسجاد مسجد موسوی