کلیدواژه‌ها = بازده غیرعادی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی عوامل مؤثر بر تداوم بازده غیرعادی سهام پس از اعلان سود

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-23

جواد رضازاده؛ احمد اکبرشاهی


2. بررسی اثر اعلان تعدیل سود پیش‌بینی شده بر قیمت سهام

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 131-146

جواد معصومی؛ حمیده حمیدیان