کلیدواژه‌ها = الگوی گام تصادفی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی عوامل مؤثر بر تداوم بازده غیرعادی سهام پس از اعلان سود

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-23

جواد رضازاده؛ احمد اکبرشاهی


2. بررسی رفتار قیمت سهام پس از اعلان سود در سطح شرکتی و در سطح‌بازار

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 107-129

محمدحسین قائمی؛ آیدین کیانی