کلیدواژه‌ها = شهرت حسابرس
تعداد مقالات: 2
1. رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و انتخاب حسابرس، با تأکید بر شهرت حسابرس شرکت

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-66

شکراله خواجوی؛ علیرضا پورگودرزی؛ عبدالمجید سرمدی نیا


2. ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت مصنوعی و واقعی سود

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 47-79

یونس بادآورنهندی؛ وحید تقی زاده