کلیدواژه‌ها = محدودیت مالی
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر محدودیتهای مالی و وجه نقد نگهداری شده بر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 149-174

حمید حقیقت؛ یعقوب زرگر فیوجی