کلیدواژه‌ها = ضریب واکنش سود
تعداد مقالات: 2
2. تاثیر دقت و حساسیت سود بر پاداش هیات ‌مدیره

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 153-182

سیدعلی واعظ؛ امیرحسین منتظرحجت؛ رحیم بنابی قدیم