کلیدواژه‌ها = ریسک غیرسیستماتیک
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی‌های سود توسط مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک با تأکید بر محیط اطلاعاتی مطلوب

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 39-55

محمد مرادی؛ فاطمه محقق؛ ثریا ویسی حصار