کلیدواژه‌ها = عملکرد مالی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر مدیریت ذینفعان بر عملکرد مالی شرکت

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 25-50

مجتبی گل محمدی شورکی؛ امید پورحیدری


2. بررسی ارتباط بین چرخه تبدیل نقد و چرخه عملیاتی با عملکرد مالی شرکت‌ها

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-98

صابر جلیلی؛ مسعود حمیدی شاکری


3. تأثیر ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی بر عملکرد مالی و شفافیت اطلاعاتی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 123-148

حسن همتی؛ حسین کاظمی؛ زینب رستمی