کلیدواژه‌ها = اندازه‌‌گیری و کنترل مولفه‌‌های موثر بر فرایندهای ایجاد اقلام تعهدی در سطح شرکت است. به لحاظ نظری انتظار می‌‌رود این گونه مولفه‌‌های
تعداد مقالات: 1