کلیدواژه‌ها = باعث تغییر اقلام تعهدی عادی سرمایه در گردش شوند. بر اساس مشاهده 2642 از شرکت‌‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 تا 1394
تعداد مقالات: 1