کلیدواژه‌ها = خطای اندازه‌‌گیری مدل جونز را که در قالب قدر مطلق باقی‌‌‌مانده‌‌های مدل اندازه‌‌گیری می‌‌شود
تعداد مقالات: 1