کلیدواژه‌ها = نشان می‌‌دهد که تصریح مولفه‌‌های موثر بر فرایندهای ایجاد اقلام تعهدی باعث افزایش توان توضیح‌دهندگی متغیرهای مشاهده‌شده می‌‌گردد. ف
تعداد مقالات: 1