کلیدواژه‌ها = گزارشگری مالی اینترنتی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی اینترنتی در تارنمای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 87-115

محمود کمالی اردکانی؛ مهدی ناظمی اردکانی؛ محمود معین الدین