کلیدواژه‌ها = سهامداران نهادی
تعداد مقالات: 1
1. حاکمیت شرکتی و ریسک نامطلوب سود

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 93-116

عباسعلی دریائی؛ یاسین فتاحی؛ فهیمه داوودی