کلیدواژه‌ها = جهت‌‌‌‌گیری اخلاقی
تاثیر ماکیاولیسم بر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت‌های بازاریابی با نقش میانجی جهت‎گیری اخلاقی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 35-60

مهدی مران جوری؛ مرضیه خلخالی؛ راضیه علیخانی؛ یوسف تقی پور گیلانی