کلیدواژه‌ها = ارزش شرکت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطه بین معیارهای ارزیابی عملکرد و ارزش شرکت

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-72

نظام الدین رحیمیان؛ فاطمه بابایی؛ حسین جهانگیری


2. بررسی تاثیر شدت تجدید ارائه سود گزارش شده بر ارزش شرکت

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 73-92

مهدی ناظمی اردکانی؛ زهره عارف منش؛ زهرا جعفری باوریانی


3. بررسی ارتباط بین نقدشوندگی، حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت‌ها

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-74

شیرکو هرمزی؛ رزگار طالب پور اصل