کلیدواژه‌ها = حاکمیت شرکتی
تعداد مقالات: 5
2. عوامل اثرگذار بر هزینه نمایندگی و کیفیت افشای اطلاعات

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-24

سحر سپاسی؛ مرتضی کاظم پور


3. بررسی تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر گزارشگری مالی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 53-80

امید پورحیدری؛ نفیسه سمیعی نژاد


4. بررسی رابطه بین سازوکار حاکمیت شرکتی و کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 75-98

علامحسین مهدوی؛ سمیه حسینی نیا


5. بررسی ارتباط بین نقدشوندگی، حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت‌ها

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-74

شیرکو هرمزی؛ رزگار طالب پور اصل