کلیدواژه‌ها = کیفیت سود
تأثیر کیفیت سود شرکت‎های مرتبط اقتصادی بر ریسک بازار

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 57-85

باقر رسولخانی؛ موسی بزرگ اصل


بررسی رابطه بین کیفیت سود و پیش‌‌بینی سودآوری

دوره 5، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 119-142

رافیک باغومیان؛ امیررضا رهبری مقدم؛ جواد اسماعیلی؛ محمدباقر محمدزاده مقدم


بررسی رابطه‌ بین انواع اظهار نظر حسابرسی با پایداری سود

دوره 4، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 55-80

زهره حاجیها؛ ریحانه غلامیان


بررسی ارتباط بین مدل‌های سنجش کیفیت سود

دوره 1، شماره 1، اسفند 1391، صفحه 133-154

حیدر محمدزاده سالطه؛ مهدی جانی؛ مصطفی جلالی