تعداد مقالات: 145

1. تاثیر کارایی بازار بر نقش اطلاعات حسابداری در ارزش سهام عادی شرکتها

دوره 1، شماره 1، اسفند 1391، صفحه 7-26

علی ثقفی؛ محمد حسین صفرزاده


2. بررسی تاثیر اندازه و استقلال هیئت ‌مدیره بر رویکرد جسورانه مالیاتی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 7-28

محمد حسین ستایش؛ امیر سروستانی؛ سیدجلال سیدی


3. گزارشگری مالی متهورانه و آگاهی‌بخشی قیمت سهام

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 7-22

جواد رضازاده؛ عاطفه بکشلو


4. بررسی ارزیابی سرمایه‌گذاران از سطح عدم اطمینان در وضعیت مالیاتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 7-26

ابراهیم عباسی؛ مهدی بشیری جویباری


5. رابطه بین تلاطم بازده سهام و خطای مدیریت در پیش‌بینی‌‌ سود

دوره 4، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 7-32

مهدی مرادی؛ سعید صاحب


6. عوامل اثرگذار بر هزینه نمایندگی و کیفیت افشای اطلاعات

دوره 5، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 7-24

سحر سپاسی؛ مرتضی کاظم پور


8. شناسایی عوامل مؤثر بر تداوم بازده غیرعادی سهام پس از اعلان سود

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 7-23

جواد رضازاده؛ احمد اکبرشاهی


9. بررسی رابطه جریانهای نقد آزاد با بازده دارایی، بازده فروش و نرخ رشد سود

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 7-27

رضوان حجازی؛ سپیده شایانفر؛ انیسه راست خدیو


11. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با رویکرد داده‌کاوی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 7-46

سیدکریم قادرزاده؛ غلامرضا کردستانی؛ حمید حقیقت


14. اثر نگرش‌های حمایتی و آشنایی حسابرس با صاحبکار بر قضاوت اولیه حسابرس و استراتژی جستجوی شواهد

دوره 8، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 7-42

بهروز بادپا؛ امید پورحیدری؛ احمد خدامی پور


15. الگوی کیفیت حسابرسی داخلی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 7-38

سعید محسنی نیا؛ جعفر باباجانی؛ قاسم بولو


16. پیش‌بینی‌های سود توسط مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک با تأکید بر محیط اطلاعاتی مطلوب

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 39-55

محمد مرادی؛ فاطمه محقق؛ ثریا ویسی حصار


17. بررسی تاثیر ساز و کارهای راهبری شرکتی بر ارزش‌آفرینی با تاکید بر رویکرد مدیریت مبتنی بر ارزش

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 23-46

سیدحسن سجادی؛ نیکو خوانساری؛ رامین قربانی


18. تأثیر مدیریت ذینفعان بر عملکرد مالی شرکت

دوره 5، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 25-50

مجتبی گل محمدی شورکی؛ امید پورحیدری


20. مقایسه الگوهای پیش بینی اقلام تعهدی برای تشخیص مدیریت سود

دوره 1، شماره 1، اسفند 1391، صفحه 27-50

موسی بزرگ اصل؛ فرشید غفارپور


21. بررسی عوامل موثر بر افشای اطلاعات مالی تحت وب

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 27-52

فرخ برزیده؛ مهران عربی؛ سروش لطفی


23. بررسی تأثیر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 29-46

ناصر ایزدی نیا؛ امین حاجیان نژاد؛ حمیدرضا قائدی ها


25. بررسی تاثیر ‌فعالیت‌های کمیته‌های‌حسابرسی بر گزارشگری‌مالی

دوره 6، شماره 1، آذر 1396، صفحه 35-66

سیدمصطفی علوی؛ محمدحسین قائمی؛ جواد رضازاده