دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تاثیر ماکیاولیسم بر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت های بازاریابی با نقش میانجی جهت‎گیری اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

مهدی مران جوری؛ مرضیه خلخالی؛ رضیه علی خانی؛ یوسف تقی پوریان گیلانی