مطالب برای فروردین 1394 سال » مجله پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی
 

مجله پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی

 
ARFR » مطالب برای فروردین 1394 سال
تبلیغات
مرتب سازی مطالب به صورت : تاریخ | بیشترین امتیاز | بیشترین بازدیدها | نظرات | الفبایی

گزارشگری مالی متهورانه و آگاهی بخشی قیمت سهام

توسط: admin در تاریخ 26-12-1394, 19:20
جواد رضازاده، عاطفه بکشلو

 سايز: 1.03 Mb
تعداد دانلود: 2922
دانلود
تاریخ: 1394.12.26

ّبررسی تأثیر سازو کارهای راهبری شرکتی بر ارزش آفرینی با تأکید بر رویکرد مبتنی بر ارزش

توسط: admin در تاریخ 26-12-1394, 19:18
سیدحسین سجادی، نیکو خوانساری، رامین قربانی

 سايز: 1.02 Mb
تعداد دانلود: 31943
دانلود
تاریخ: 1394.12.26

بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی با نوع اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توسط: admin در تاریخ 26-12-1394, 19:15
پرویز پیری، حمزه دیدار، فاطمه دانشیار

 سايز: 906.01 Kb
تعداد دانلود: 3709
دانلود
تاریخ: 1394.12.26

بررسی رابطه بین سازو کار حاکمیت شرکتی و کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی

توسط: admin در تاریخ 26-12-1394, 19:11
غلامحسین مهدوی، سمیه حسینی نیا


 سايز: 920.38 Kb
تعداد دانلود: 32767
دانلود
تاریخ: 1394.12.26

تاثیر محافظه کاری حسابداری بر سطح بهینه سرمایه گذاری

توسط: admin در تاریخ 26-12-1394, 19:09
زینب مهتری، محمد محمدیان


 سايز: 902 Kb
تعداد دانلود: 1842
دانلود
تاریخ: 1394.12.26

بررسی رابطه عملکرد شرکت، نظام راهبری شرکتی و کیفیت افشاء محیطی

توسط: admin در تاریخ 26-12-1394, 19:05
حلیمه رحمانی، مبینا قهستانی، امیرهادی معنوی مقدم


 سايز: 714.74 Kb
تعداد دانلود: 3513
دانلود
تاریخ: 1394.12.26