دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-400 
4. حاکمیت شرکتی و ریسک نامطلوب سود

صفحه 93-116

عباسعلی دریائی؛ یاسین فتاحی؛ فهیمه داوودی


8. تاثیر ماکیاولیسم، عواطف فردی و سبک‌های پردازش اطلاعات بر گزارشگری مالی متقلبانه

صفحه 223-256

سارا کریم‌پور امشلی؛ بهمن بنی‌مهد؛ مهدی خلیل‌پور؛ جواد رمضانی‌فرید


9. پیش‌بینی تحریف‌های حسابداری بر اساس دادهکاوی

صفحه 257-286

حسین علیخانی دهقی؛ ناصر ایزدی نیا؛ غلامحسین کیانی