نویسنده = امید پورحیدری
اثر خصوصی‌سازی بر حرفه‌گرایی حسابرسان در محیط حسابرسی ایران

دوره 11، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 151-186

سمیه یزدی؛ امید پورحیدری؛ احمد خدامی پور


تبیین موانع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت مالیات‌ستانی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 35-72

فاطمه سالاری کیسکانی؛ امید پورحیدری؛ احمد خدامی‌پور


بررسی تاثیر اطلاعات نامربوط و خطای جزئی در مدارک صاحبکار بر قضاوت تردیدآمیز حسابرس

دوره 9، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 35-66

نسرین یوسف‌زاده؛ امید پورحیدری؛ احمد خدامی‌پور


تأثیر مدیریت ذینفعان بر عملکرد مالی شرکت

دوره 5، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 25-50

مجتبی گل محمدی شورکی؛ امید پورحیدری


بررسی تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر گزارشگری مالی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 53-80

امید پورحیدری؛ نفیسه سمیعی نژاد