نویسنده = علی رحمانی
تدوین چارچوب گزارشگری سالانه دانشگاه‌ها

دوره 11، شماره 2، اسفند 1401

منا پارسایی؛ علی رحمانی؛ پریسا افشار


کیفیت واحد حسابرسی داخلی، کیفیت گزارشگری مالی و تاخیر در زمان صدور گزارش حسابرس مستقل

دوره 10، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 259-286

اعظم ولی زاده لاریجانی؛ علی رحمانی؛ سمانه شعبانی اصلی


اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در صنعت بیمه

دوره 9، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 227-256

سمیرا موفق؛ علی رحمانی؛ لیلا نیاکان؛ آزاده مداحی


ارزیابی استاندارد حسابداری طرح‌های مزایای بازنشستگی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 99-140

سمیرا بهزادپور؛ علی رحمانی؛ غلامرضا سلیمانی امیری