نویسنده = شکراله خواجوی
تأثیر هزینه نقدشوندگی موجودی‌ها بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و اعتبار تجاری

دوره 11، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 7-28

شکراله خواجوی؛ محمدحسین قدیریان آرانی؛ زهره قدیریان آرانی؛ هاشم نصیری فر


تأثیر توانایی مدیران بر پیامدهای عدم شفافیت اطلاعات شرکت

دوره 10، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 149-185

شکراله خواجوی؛ مهران جهاندوست مرغوب؛ ثریا ویسی‌حصار


رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و انتخاب حسابرس، با تأکید بر شهرت حسابرس شرکت

دوره 8، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 43-66

شکراله خواجوی؛ علیرضا پورگودرزی؛ عبدالمجید سرمدی نیا