کلیدواژه‌ها = اقلام تعهدی
قیمت‌گذاری حسابرسی و خطاهای حسابداری

دوره 11، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 225-262

آرش قربانی


بررسی تأثیر عضویت در گروه تجاری بر کیفیت سود

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 89-106

احمد خدامی پور؛ مریم حبیبی


مقایسه الگوهای پیش بینی اقلام تعهدی برای تشخیص مدیریت سود

دوره 1، شماره 1، اسفند 1391، صفحه 27-50

موسی بزرگ اصل؛ فرشید غفارپور