کلیدواژه‌ها = مدیریت ذینفعان
تأثیر مدیریت ذینفعان بر عملکرد مالی شرکت

دوره 5، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 25-50

مجتبی گل محمدی شورکی؛ امید پورحیدری