کلیدواژه‌ها = گزارشگری مالی
نقش گزارشگری مالی در رفع عدم اطمینان فرصت‌های سرمایه‌گذاری

دوره 10، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 233-257

سیدمصطفی علوی؛ سهیل جهانفر


تجزیه و تحلیل سیستماتیک و ارزیابی معیارهای افشای اطلاعات مدل‌‌های کسب ‌‌و کار

دوره 10، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 99-148

مجتبی قنبرزاده؛ نظام‌الدین رحیمیان


گزارشگری مالی و پدیده لنگر ذهنی سرمایه‌گذاران

دوره 9، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 115-154

لطیف حنیفه‌زاده؛ صابر شعری؛ موسی بزرگ اصل؛ نظام الدین رحیمیان


مدیریت سود واقعی و خوانایی گزارشگری مالی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 45-72

آمنه احمدی؛ محمدحسین قائمی


بررسی تاثیر شدت تجدید ارائه سود گزارش شده بر ارزش شرکت

دوره 5، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 73-92

مهدی ناظمی اردکانی؛ زهره عارف منش؛ زهرا جعفری باوریانی