کلیدواژه‌ها = سودآوری آتی
بررسی رابطه بین کیفیت سود و پیش‌‌بینی سودآوری

دوره 5، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 119-142

رافیک باغومیان؛ امیررضا رهبری مقدم؛ جواد اسماعیلی؛ محمدباقر محمدزاده مقدم