کلیدواژه‌ها = تاخیر در زمان صدور گزارش حسابرس مستقل
کیفیت واحد حسابرسی داخلی، کیفیت گزارشگری مالی و تاخیر در زمان صدور گزارش حسابرس مستقل

دوره 10، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 259-286

اعظم ولی زاده لاریجانی؛ علی رحمانی؛ سمانه شعبانی اصلی