کلیدواژه‌ها = هزینه سرمایه
بررسی تاثیر تاخیر در اعلان سود بر رابطه‌‌ بین افشای اختیاری و هزینه سرمایه مالکانه

دوره 6، شماره 1، آذر 1396، صفحه 127-152

محمدرضا نیکبخت؛ کیهان آزادی؛ آریا امین پور؛ فرید غلامی حسن‌کیاده


تاثیر کیفیت اطلاعات بر ریسک سیستماتیک و هزینه سرمایه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 171-196

سیدحسن صالح نژاد؛ سیدحسام وقفی؛ جبرییل قربان پور