کلیدواژه‌ها = حاکمیت شرکتی
تأثیر توانایی مدیران بر ارتباط ارزشی سود با تأکید بر نقش حاکمیت شرکتی و قدرت بازار محصول

دوره 10، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 73-98

امین حاجیان نژاد؛ مجید هاشمی دهچی؛ فاطمه ایزدپناهی


بررسی تاثیر نظارت خارجی بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و احتمال تقلب

دوره 9، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 77-114

قدرت اله برزگر؛ جمیل ابراهیمی


عوامل اثرگذار بر هزینه نمایندگی و کیفیت افشای اطلاعات

دوره 5، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 7-24

سحر سپاسی؛ مرتضی کاظم پور


بررسی تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر گزارشگری مالی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 53-80

امید پورحیدری؛ نفیسه سمیعی نژاد


بررسی ارتباط بین نقدشوندگی، حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت‌ها

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 49-74

شیرکو هرمزی؛ رزگار طالب پور اصل