نویسنده = ساسان مهرانی
تعداد مقالات: 2
2. محافظه‌‌کاری و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 45-61

ساسان مهرانی؛ محسن مطمئن