نویسنده = غلامرضا کردستانی
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با رویکرد داده‌کاوی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 7-46

سیدکریم قادرزاده؛ غلامرضا کردستانی؛ حمید حقیقت


تأثیر محافظه‌کاری و کیفیت افشاء بر هزینه سرمایه سهام عادی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1391، صفحه 75-106

غلامرضا کردستانی؛ سهیلا قاسمی خیرآبادی