نویسنده = عباسعلی دریائی
تعداد مقالات: 2
1. حاکمیت شرکتی و ریسک نامطلوب سود

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 93-116

عباسعلی دریائی؛ یاسین فتاحی؛ فهیمه داوودی


2. نقش تعدیل‌گر مالکیت دولتی بر رابطه بین مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت‌

دوره 7، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 111-142

عباسعلی دریائی؛ فاطمه شهرابی