نویسنده = موسی بزرگ اصل
تعداد مقالات: 4
1. گزارشگری مالی و پدیده لنگر ذهنی سرمایه‌گذاران

دوره 9، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 115-154

لطیف حنیفه‌زاده؛ صابر شعری؛ موسی بزرگ اصل؛ نظام الدین رحیمیان


2. تأثیر کیفیت سود شرکت‎های مرتبط اقتصادی بر ریسک بازار

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 57-85

باقر رسولخانی؛ موسی بزرگ اصل


3. تبیین مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با تاکید بر فرضیه چرخه زندگی شرکت

دوره 5، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 93-118

موسی بزرگ اصل؛ میرسجاد مسجد موسوی


4. مقایسه الگوهای پیش بینی اقلام تعهدی برای تشخیص مدیریت سود

دوره 1، شماره 1، اسفند 1391، صفحه 27-50

موسی بزرگ اصل؛ فرشید غفارپور