کلیدواژه‌ها = راهبری شرکتی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با رویکرد داده‌کاوی

دوره 6، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 7-46

سیدکریم قادرزاده؛ غلامرضا کردستانی؛ حمید حقیقت


2. بررسی تاثیر ساز و کارهای راهبری شرکتی بر ارزش‌آفرینی با تاکید بر رویکرد مدیریت مبتنی بر ارزش

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 23-46

سیدحسن سجادی؛ نیکو خوانساری؛ رامین قربانی