کلیدواژه‌ها = اقلام تعهدی اختیاری
تعداد مقالات: 4
2. بررسی محتوای اطلاعاتی اجزای نقدی و تعهدی سود در تبیین ارزش بازار شرکت

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 33-54

فاطمه بابایی؛ جواد جعفری


4. مقایسه الگوهای پیش بینی اقلام تعهدی برای تشخیص مدیریت سود

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 27-50

موسی بزرگ اصل؛ فرشید غفارپور