کلیدواژه‌ها = ویژگی های متفاوت گزارشگری مالی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر ویژگی‌های گزارشگری مالی بر کاهش توانایی پیش‌بینی مدل‌های ورشکستگی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 29-48

غلامرضا کردستانی؛ سمیه طاهری