کلیدواژه‌ها = ارتباط ارزشی
تعداد مقالات: 2
1. فراتحلیل پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

دوره 6، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 85-130

حسین اعتمادی؛ سحر سپاسی؛ وحید احمدیان


2. ارتباط ارزشی و قابلیت پیش‌بینی عناصر سود: هزینه حقوق‌و‌مزایا

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 115-140

ساسان بابایی؛ حسین اعتمادی