کلیدواژه‌ها = رقابت در بازار محصول
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط بازار رقابتی با رفتار چسبنده هزینه‌ها و راهبری شرکتی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 119-146

محمدحسین صفرزاده؛ حامد اناری


2. رابطه رقابت در بازار محصول و مدیریت ریسک یکپارچه مبتنی بر گزارشگری مالی بر تصمیمات مدیریت

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 173-201

اکرم فیروزعلیزاده؛ فرزین رضایی