کلیدواژه‌ها = عملکرد شرکت
تعداد مقالات: 2
1. نقش محافظه‌کاری حسابداری در رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 235-257

فاطمه عبداللهی؛ الهام حمیدی


2. بررسی رابطه عملکرد شرکت، نظام راهبری شرکتی و کیفیت افشاء محیطی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 123-146

حلیمه رحمانی؛ مبینا قهستانی؛ امیرهادی معنوی مقدم