پیامدهای اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در صنعت بانکداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی پیامدهای احتمالی اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در صنعت بانکداری با توجه به ویژگی‌های حاکم بر محیط گزارشگری مالی بانک‌ها در ایران است. در این تحقیق پیمایشی پس از انجام مطالعات نظام‌مند، سوالات پرسشنامه شامل 45 گویه طراحی شد و نظرات خبرگان چهار گروه مدیران بانک‌ها، حسابرسان بانکها، نهادهای ناظر و صاحبنظران دانشگاهی و پژوهشگران حوزه بانکی دربافت گردید. پاسخ‌های دریافتی (با نرخ بازگشت 90 درصد) با استفاده از روش اختصاصی منطق فازی تجزیه و تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد پیامدهای حاصل از اجرای IFRS عمدتا  ناشی از پیاده‌سازی مدل‌های اندازه‌گیری زیان اعتباری مورد انتظار (ECL) و حسابداری ارزش منصفانه (FVA) است. علی‌رغم این که عوامل محدودکننده اجرای IFRS در ایران، میزان مربوط و قابل اتکا بودن مدل‌های اندازه‌گیری را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما از منظر پرسش‌شوندگان، با تهیه گزارش‌های مالی مبتنی بر ارزش‌های منصفانه در مقایسه با سیستم بهای تمام‌شده تاریخی می‌توان اطلاعات مربوط‌تری برای سرمایه‌گذاران فراهم کرد. افزون بر این، با افزایش میزان شفافیت دارایی‌ها، احتمال مواجهه با بحران افزایش شفافیت در گزارشگری مالی ناشی از ساختار اقتصاد سیاسی افزایش می‌یابد. همچنین با توجه به برخی ویژگی‌های محیط گزارشگری مالی بانک‌ها، نظیر عدم ثبات اقتصادی، ضعف حاکمیت شرکتی، ضعف دانش و مهارت قضاوت حرفه‌ای احتمال دارد اثرات فراچرخگی ناشی از اجرای مدل‌های ECL و FVA افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها