اصول اخلاقی انتشار مقاله

منشور اخلاقی مجله پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی به شرح زیر می‌باشد:

اصالت

مقاله ارسالی به مجله باید اصیل و دارای اعتبار علمی باشد و از نواوری لازم برخوردار باشد و سبب تولید دانش جدید گردد. نویسنده مقاله نمی‌تواند مقاله‌ای را که به مجله دیگری ارسال کرده برای بررسی به مجله پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی ارسال نماید. همچنین مقاله ارسال شده به مجله را نمی‌توان همزمان به مجله دیگری خواه داخلی و خواه خارجی ارسال نمود. مقاله پذیرفته شده در مجله را نمی توان مجدداً به زبان دیگری در مجلات بین‌المللی به چاپ رساند. همچنین لازم است از ویرایش و ارسال مجدد مقالات رد شده توسط مجله اجتناب شود.

صداقت

نویسنده باید یافته‌های خود را به طور شفاف، دقیق و کامل ارائه نماید تا امکان نقد مقاله توسط خوانندگان فراهم گردد.نتایج باید صرف‌نظر از آنکه مد نظر محقق است یا با نظر محقق در تناقض است، گزارش شوند. مقاله باید حاوی جزئیات کافی باشد، به نحوی که امکان دسترسی سایر پژوهشگران به مجموعه داده‌های یکسان به منظور تکرار پژوهش وجود داشته باشد.

سرقت علمی

سرقت علمی شامل اقتباس نزدیک افکار و الفاظ نویسنده دیگر، تناظر یک به یک در بیان اندیشه‌ها و شباهت‌های ساختاری در نوشتار یا انتساب ایده‌ها و کلمات دیگران به خود بدون ارجاع مناسب است. در مواردی که مطالب با جمله بندی نویسنده دیگری آورده می‌شود لازم است مطلب نقل شده داخل گیومه آورده شود و شماره صفحه مشخص شود.

ثبت مقاله در سامانه دوفصلنامه پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی به نام نویسندگان به مفهوم مشارکت نویسندگان در تدوین مقاله است و همه نویسندگان مقاله در مورد اصالت اثر مسئول خواهند بود. ثبت مقاله نویسنده دیگری به نام خود؛ درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی نداشته اند؛ کپی‌ برداری یا تکرار بخش‌های قابل‌توجهی از مقاله دیگران در مقاله خود؛ و استفاده از داده‎های نامعتبر یا دستکاری در داده‎های پژوهش از جمله مصادیق سرقت علمی است که باید از آنها اجتناب شود. موارد سرقت علمی توسط هیات تحریریه مجله بررسی و در صورت تایید سرقت علمی علاوه بر حذف مقاله از سایت ها از طریق مراجع قانونی نیز پیگیری حقوقی لازم به عمل خواهد آمد.

سرقت علمی از طریق موتور جستجوگر و یابنده سرقت‌های علمی همیاب پیگیری می‌شود.

رعایت انصاف

دوفصلنامه پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی در دریافت، ارزیابی و پذیرش مقاله رعایت انصاف را به عمل خواهد آورد. مقاله دریافت شده توسط هیات تحریریه بررسی و در صورت تایید هیات تحریریه حداقل برای سه داور ارسال خواهد شد. پس از دریافت نظرات داوران و تایید حداقل دو داور مقاله برای انجام اصلاحات توسط نویسندگان ارسال و پس از اصلاح توسط نویسندگان برای داوری نهایی ارسال خواهد شد. در صورت تایید داور نهایی و همچنین تایید هیات تحریریه مقاله پذیرش خواهد شد. مقاله ارسالی به داوران بدون ذکر مشخصات نویسندگان خواهد بود. لازم به ذکر است که نویسندگان نباید در مقاله اطلاعاتی ارائه نمایند که داور بتواند آنها را شناسایی نماید.

مسئولیت پژوهش

نام تمام اشخاصی که معیارهای نویسنده را احراز می‌نمایند باید به عنوان نویسنده در قسمت نویسندگان آورده شوند. نویسندگان مقاله باید در کار پژوهش مساعدت و همکاری جدی داشته باشند و هر یک از آنها به طور مستقل در مقابل نتایج پاسخگو خواهند بود. نویسنده مسئول مقاله که مقاله را به مجله ارسال می‌کند، باید پیش‌نویس مقاله را به همه نویسندگان همکار ارسال و رضایت آنها را به منظور ارسال مقاله به مجله و انتشار آن کسب کند. همچنین نویسنده مسئول باید در پاسخگویی به ابهامات و ایرادات با سایر نویسندگان هماهنگی به عمل آورد. همچنین از تعیین مؤلف افتخاری یا حذف مولف حقیقی اجتناب شود.

حقوق انسانی

پژوهشگر موظف است سلامتی و آسایش جسمانی و ذهنی شرکت کنندگان در پژوهش را حفظ نماید ونهایت مراقبت را بعمل آورد و اصول اخلاقی پژوهش را در این زمینه رعایت نماید.