به استحضار می رساند این نشریه در هیچ یک از مراحل بررسی اولیه و داوری و چاپ مقالات، هزینه ای دریافت نمی کند.


به استحضار می رساند کلیه مقالات منتشر شده در" نشریه پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی" بصورت رایگان و دسترسی باز می باشد.


 

شماره جاری: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 22، شهریور 1402، صفحه 7-400 

نقش محافظه کاری حسابداری در دستیابی شرکت ها به اهرم مالی هدف

صفحه 69-92

محمد رحیم پور؛ سید کریم قادرزاده؛ سیدرسول حسینی


تاثیر انحراف توجه سهامداران نهادی بر مسئولیت پذیری اجتماعی

صفحه 127-161

رحیم بنابی قدیم؛ سید علی واعظ؛ محمد حسین قلمبر؛ علی قناد


فلسفه وجودی پایداری‌ شرکتی در ایران: رویکرد ترکیبی

صفحه 227-265

داریوش اخترشناس؛ شادی حسن زاده؛ کژال غلامی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها