به استحضار می رساند این نشریه در هیچ یک از مراحل بررسی اولیه و داوری و چاپ مقالات، هزینه ای دریافت نمی کند.


به استحضار می رساند کلیه مقالات منتشر شده در" نشریه پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی" بصورت رایگان و دسترسی باز می باشد.


 

شماره جاری: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 23، اسفند 1402، صفحه 7-400 

آزمون قضاوت حرفه‌ای حسابرس مبتنی بر کلان داده‌ها

صفحه 7-37

محمد شیری؛ محسن حمیدیان؛ سیده محبوبه جعفری


بررسی تأثیر حسابداری خلاقانه بر ادراک ناهمگون سرمایه‌گذاران

صفحه 103-143

فرزانه محمدی؛ مهدی صفری گرایلی؛ میثم عرب زاده؛ علی اکبر فرزین فر


تأثیر سبک رهبری مدیران حسابرسی بر رفتار ناکارآمد حسابرس

صفحه 215-249

احمدصادق سلطانی نژاد؛ مجتبی صفی پور افشار؛ وحیده سلطانی نژاد


نقش خودشیفتگی حسابرس در کاهش مدیریت سود

صفحه 281-304

نشمین لطفی جو؛ بهمن بنی مهد؛ هاشم نیکومرام؛ حمیدرضا وکیلی فرد


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها