تشخیص مدیریت سود با استفاده از تغییرات نسبت‌های دفعات گردش دارایی‌ها و حاشیه سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سود گزارش‌شده‌‌‌‌ شرکت‌‌ها یکی از مهم‌‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی تلقی می‌‌شود که همواره مورد استفاده‌‌ طیف وسیعی از استفاده‌‌کنندگان نظیر سهامداران، سرمایه‌‌گذاران و کارگزاران بورس قرار می‌‌گیرد. از آنجا که محاسبه‌‌ سود بنگاه اقتصادی متأثر از روش‌‌‌‌های برآوردی حسابداری بوده و تهیه‌‌ صورت‌های مالی بر عهده‌‌ مدیریت واحد تجاری می‌‌باشد، ممکن است بنا به دلایل مختلف مدیریت اقدام به مدیریت سود نماید. هدف از انجام این تحقیق تشخیص مدیریت سود با استفاده از نسبتهای دفعات گردش دارایی‌ها و  حاشیه سود می‌باشد. برای تشخیص مدیریت سود از دو متغیر تغییرات غیرمنتظره سود و سود تجدید ارائه شده استفاده شد. به همین منظور سه فرضیه تدوین و داده‌های مربوط به 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 تا 1390 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که افزایش همزمان نسبت حاشیه سود و نسبت دفعات گردش دارایی‌ها حاکی از وجود مدیریت سود رو به بالا و کاهش همزمان نسبت حاشیه سود و افزایش نسبت دفعات گردش گردش دارایی‌ها حاکی از وجود مدیریت سود رو به پایین است. همچنین رویکرد تشخیصی ارائه شده در این پژوهش دارای محتوای اطلاعات بیشتر و مفیدتری در مقایسه با رویکرد اقلام تعهدی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها